Wie is Hub Cuppen

Hub Cuppen is de eigenaar van Adviesbureau Cuppen, dat als kerntaak quickscans Flora- en faunawet, hydrobiologisch en ecologisch onderzoeks- en advieswerk uitvoert. Sinds 1985 is het bureau zelfstandig gevestigd en wordt intensief samengewerkt met een netwerk van hydrobiologen en ecologen. Voor planktononderzoek is bureau Koeman en Bijkerk de vaste samenwerkingspartner. Bij visonderzoek in grotere wateren wordt samengewerkt met Bureau Natuurbalans/Limes Divergens.

Hub Cuppen is in 1976 cum laude als bioloog afgestudeerd op de Universiteit van Nijmegen en heeft daarna  tot 1985 achtereenvolgens gewerkt voor het Rijksinstituut voor Natuurbeheer en het Samenwerkingsorgaan Oost-Veluwe. Bij laatstgenoemde organisatie vervulde hij de rol van adviseur van de Regionale Milieuraad Oost-Veluwe.  Voor deze organisatie  zijn integrale adviezen over natuur en landschap uitgebracht in het kader van gemeentelijke structuur- en bestemmingsplannen, Ruilverkavelingsplannen en grote Recreatieprojecten. Na 1985 is hij als ecoloog in een parttime functie bij de Gemeente Apeldoorn gaan werken en is tegelijkertijd het adviesbureau Cuppen opgericht. Hij was als adviseur verbonden aan de Veluwse Stichting tot behoud van de Veluwse sprengen en beken en medeoprichter van “Visclub De Prik”, die als doel bescherming en instandhouding van karakteristieke beekvissen in Veluwse beken nastreeft.

Dankzij het grote aantal opdrachten voor waterschappen en enkele provincies  is veel ervaring opgedaan met hydrobiologisch onderzoeks- en advieswerk. Daarnaast was het bureau van 1985-2013 ecologisch huisadviseur van Kroondomein Het Loo, waardoor ook veel ervaring is verkregen over de flora en fauna en het beheer van bossen, heidevelden, vennen en graslanden. De natuurontwikkeling in het Lage Veld bij Uddel en herinrichting van de plassen in het Hendrikpark zijn enkele van de uitgevoerde projecten. Dit geeft u zekerheid dat u te maken heeft met een Biologisch professional.

Voor meer informatie kunt u altijd contact opnemen.
Gemaakt door Enter Webdesign © Adviesbureau Cuppen Hogeweg 8, 6961 LT Eerbeek
Telefoon: 0313-656587 Fax: 0313-656589